PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr_Odya    piątek, 10 lutego 2017 07:23

Na podstawie §13 ust. 3 Statutu Dzielnicy Kokoszki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1164/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Kokoszki (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014  r., poz. 1949 z późń. zm.)

zwołuję

w dniu 23 lutego 2017 roku (czwartek) o godz. 18:00

obrady XIII sesji Rady  Dzielnicy Kokoszki

w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Azaliowej (Szkoła Podstawowa)

1. Otwarcie posiedzenia – stwierdzenie Quorum.

2. Odczytanie protokołu z XI Sesji RD.

3. Uchwała Nr XIII/45/2017 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową.

4. Uchwała Nr XIII/46/2017 w sprawie zmian w funkcjonowaniu Budżetu Obywatelskiego 2018 oraz kolejnych edycji.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                               Rady Dzielnicy

                                                                                     

                                                                                                              Witold Bądkowski

 
Jesteś tutaj