PDF Drukuj Email
Wpisany przez Piotr_Odya    czwartek, 20 kwietnia 2017 19:12

Na podstawie §13 ust. 3 Statutu Dzielnicy Kokoszki stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1164/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Kokoszki (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014  r., poz. 1949 z późń. zm.)

zwołuję

w dniu 27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 19:00

obrady XV sesji Rady  Dzielnicy Kokoszki

w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Azaliowej (Szkoła Podstawowa)

1. Otwarcie posiedzenia – stwierdzenie Quorum.

2. Odczytanie protokołu z XIII oraz XIV sesji RD.

3. Uchwała Nr XV/50/2017 w sprawie dostosowania infrastruktury drogowej na ulicy Bysewskiej.

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Rady Dzielnicy za rok 2016.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                               Rady Dzielnicy

                                                                                     

                                                                                                              Witold Bądkowski

 
Jesteś tutaj