Drukuj

Informacja dla mieszkańców Kokoszek, Kiełpina Górnego, Karczemek, Bysewa i Smęgorzyna

Po wyborach do Rad Dzielnic i Osiedli w Gdańsku, które odbyły się 8 maja 2011 r. w skład Rady Osiedla Kokoszki weszły następujące osoby :

Rada Osiedla ukonstytuowała się w dniu 24 maja 2011 r. i 18 lipca 2011 r. następująco:

Radni serdecznie dziękują za udzielone im zaufanie i zapewniają, że będą starali się wypełniać przyjęte obowiązki jak najrzetelniej.

Zapraszamy do współpracy przy poprawianiu jakości życia w naszej dzielnicy,

Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w zdarzeniach, imprezach, akcjach prowadzonych na terenie osiedla.

Jesteśmy w Osiedlu Kokoszki ogromnie rozproszeni, powinno nas jednak łączyć dążenie i wspólna troska o utrzymanie urody miejsca, w którym żyjemy, o polepszanie więzi między mieszkańcami, o poprawienie infrastruktury.

 

Radni pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00  w siedzibie Rady Osiedla przy ul . Biologicznej 1 ,

tel. (058) 521-70-29