Wyłożenie do publicznego wglądu mpzp rejonu ulicy Fabryczna

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 października 2015 r. do 30 listopada 2015 r. w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk w godz. od   9.00  do 15.00.

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fabrycznej