Radni Dzielnicy Kokoszki zapraszają mieszkańców w każdy czwartek w godz. 18.00 – 19.00