Radni Dzielnicy Kokoszki zapraszają mieszkańców w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godz. 18.00 – 19.00