Informacja dla mieszkańców Kokoszek, Kiełpina Górnego, Karczemek, Bysewa i Smęgorzyna

Po wyborach do Rad Dzielnic i Osiedli w Gdańsku, które odbyły się 8 maja 2011 r. w skład Rady Osiedla Kokoszki weszły następujące osoby :

 • Klein Gabriela
 • Fularczyk Regina
 • Kaszubowska Teresa
 • Went Henryk
 • Romanowski Zdzisław
 • Wolski Ryszard
 • Jaśkiewicz Jerzy
 • Weiher Jadwiga
 • Kowalewski Marcin
 • Makurat Jan
 • Makurat Antoni
 • Weber Maria
 • Hermańska Urszula
 • Lewandowski Paweł
 • Ziembińska-Chojecka Lucyna

Rada Osiedla ukonstytuowała się w dniu 24 maja 2011 r. i 18 lipca 2011 r. następująco:

 • Przewodnicząca Rady Osiedla    -   Maria Weber
 • Zastępca Przewodniczącej Rady Osiedla   -   Teresa Kaszubowska
 • Przewodnicząca Zarządu Rady   -   Jadwiga Weiher
 • Zastępca Przewodniczącej Zarządu Rady   -   Jerzy Jaśkiewicz

Radni serdecznie dziękują za udzielone im zaufanie i zapewniają, że będą starali się wypełniać przyjęte obowiązki jak najrzetelniej.

Zapraszamy do współpracy przy poprawianiu jakości życia w naszej dzielnicy,

Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia w zdarzeniach, imprezach, akcjach prowadzonych na terenie osiedla.

Jesteśmy w Osiedlu Kokoszki ogromnie rozproszeni, powinno nas jednak łączyć dążenie i wspólna troska o utrzymanie urody miejsca, w którym żyjemy, o polepszanie więzi między mieszkańcami, o poprawienie infrastruktury.

 

Radni pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. 16.00 – 18.00  w siedzibie Rady Osiedla przy ul . Biologicznej 1 ,

tel. (058) 521-70-29